W dniach 17-22 sierpnia 2014 roku w krakowskim hotelu Holiday Inn odbyła się międzynarodowa konferencja SPEC 2014: "Shedding New Light on Disease". Obrady poświęcone były przede wszystkim rozwojowi nowoczesnych zastosowań spektroskopii wibracyjnej oraz krytycznemu przeglądowi związanych z nią wyzwań w szerszym kontekście najnowszych osiągnięć technicznych. Kongres uświetniła impreza powitalna w Ratuszu Rady Miasta oraz bankiet w Zamku Królewskim w Niepołomicach.