​Międzynarodowa Konferencja Spektroskopii Molekularnej (ICMS) to ważne dwuletnie spotkanie specjalistów, które odbędzie się po raz szesnasty we wrześniu 2022 r. w Szczawnicy w Polsce. Kongres poświęcony jest różnym dziedzinom spektroskopii molekularnej i ich szerokim zastosowaniom w chemii, fizyce, biochemii, biologii, medycynie, sztuce i materiałoznawstwie. Obejmuje wszystkie aspekty technik spektroskopii molekularnej wraz z metodami teoretycznymi, matematycznymi i obliczeniowymi poświęconymi badaniu struktury i dynamiki układów molekularnych i objętościowych.