W dniach 8-13 września 2019 odbyła się w Krakowie Konferencja 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant., dotycząca źródeł i emisji rtęci, jej wpływu na środowisko oraz na ludzkie zdrowie. Uczestniczyło w niej 700 naukowców, przedstawicieli przemysłu i biznesu oraz administracji różnego szczebla z 68 krajów. Przedstawiono 290 prezentacji ustnych oraz 450 prezentacji posterowych. Ponadto, zorganizowanych zostało 12 warsztatów naukowych, w których uczestniczyło 260 młodych pracowników nauki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również wydarzenia towarzyszące podczas tzw. Public Open Day, gdzie możliwe było zmierzenie stężenia rtęci we włosach oraz w wydychanym powietrzu. Skorzystało z nich ok. 300 osób.