W dniach 24-28 listopada 2019 w Krakowie odbyła się International Conference on Coal Science& Technology (ICCS&T2019). To renomowane wydarzenie stanowi jedną z wiodących na świecie konferencji w dziedzinie badań nad węglem, która zazwyczaj gromadzi delegatów reprezentujących środowiska akademickie, przemysł i rządy z całego świata. Poprzednie edycje organizowane były w Chinach, Australii, USA, Hiszpanii, Afryce Południowej i Wielkiej Brytanii.