10, 16 i 30 maja oraz 7 czerwca, 2016 r. na Śląsku (Rybnik, Katowice, Gliwice, Sosnowiec) odbyły się warsztaty poświęcone diagnostyce i leczeniu nowotworów piersi, skierowane do chirurgów zainteresowanych tą tematyką. Spotkania miały formę prezentacji przygotowanej przez dr med. N. med. Wojciecha M. Wysockiego, uzupełnionej dyskusją i omówieniem praktycznych przykładów pochodzących z pracy przychodni chirurgii onkologicznej w wielodyscyplinarnym ośrodku onkologicznym.