Jak tworzyć prawo przyjazne dla firm? Czy słuszne są obawy przedsiębiorców, że Konstytucja Biznesu będzie martwym prawem? Jakie podejście do firm powinny mieć samorządy? Jaka jest rola dużych firm w gospodarce, a jaką powinny odgrywać przedsiębiorstwa średnie, mikro i małe? Te i wiele innych tematów omawiali uczestnicy IX Forum Przedsiębiorców Małopolski, które odbyło się 13 czerwca 2019 roku w EXPO Kraków. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: „Władza i Biznes”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.  Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Jacek Krupa – Marszałek Małopolski.