W dniach 3-6 września 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo Kongresowym EXPO Kraków odbył się organizowany co cztery lata Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Było to największe i najważniejsze wydarzenie naukowe w działalności Towarzystwa, połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz PTDL na kolejną kadencję.
W wydarzeniu udział wzięło około 1400 uczestników. XIX Zjazdowi PTDL towarzyszyła wystawa POLMEDLAB 2017 prezentująca aktualną ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce, która skupiła 54 wystawców. Program naukowy XIX Zjazdu PTDL objął 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe. ​Tematyka obrad skupiała się na postępach medycyny laboratoryjnej ważnych z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki, w tym dynamicznie obecnie rozwijających się obszarach diagnostyki laboratoryjnej, takich jak metabolomika, lipidomioka czy farmakogenomika, leżące u podstaw medycyny personalizowanej.