ContactMeet our team
Gabriela Walczyk
Assistant of Department
 

ph.: +48 12 651 90 54
mobile: +48 510 134 218

walczyk
@targi.krakow.pl

Katarzyna Marciszyn
Head of Department
 

ph.:+48 12 651 90 36
mobile:+48 502 585 746

k.marciszyn@targi.krakow.pl

 

 

 

Gabriela Kameczura

Event Manager

 

ph.: +48 12 651 95 42
mobile:
+48 509 496 638
kameczura
@targi.krakow.pl


Contact details
International Exhibition and Convention Centre
EXPO Krakow

Targi w Krakowie Ltd.
9 Galicyjska Street

31-586 Krakow


ph.: +48 12 644 59 32, +48 12 644 81 65
fax: 12 644 61 41
e-mail: expo@targi.krakow.pl, biuro@targi.krakow.pl


NIP: 676-10-50-090, KRS 0000192313


Account data:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. II Oddział w Krakowie
nr: 21 1930 1220 2610 0623 1875 0001
(IBAN: PL21 1930 1220 2610 0623 1875 0001, SWIFT: POLUPLPR)


The owner and venue manager of International Exhibition and Convention Centre EXPO Krakow is Targi w Krakowie Ltd.

​The company is located at venue at Galicyjska 9 Street.GPS:  50°03'36.1"N 20°00'26.2"E         
​Google Maps:  50.060039, 20.007283