W dniach 12-15 września 2016 r. w Holiday Inn Kraków City Centre odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą 5th EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition with Impact on Environment Protection. Sympozjum zorganizowane zostało pod patronatem European Federation of Animal Sciences, a jego głównym organizatorem był Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, w tym naukowcy, przedstawiciele firm paszowych i biotechnologicznych z wielu krajów europejskich oraz z USA, Kanady, Brazylii, Australii, Chin, Japonii, Filipin, Tajlandii oraz Saint Kitts i Nevis.
Główny temat Sympozjum stanowił metabolizm białka i energii. Zakres tematyczny obejmował także: fizjologię żywienia zwierząt, jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska oraz technologię produkcji pasz.