III Forum Przedsiębiorców Małopolski: „Przedsiębiorcy skarbem państwa - Jak zmienić system podatkowy, by budżet był syty i firma cała?” zgromadziło około 170 osób. Tematem przewodnim były niezbędne zmiany w systemie podatkowym. Wśród specjalnych gości znajdą się m.in.: wiceminister finansów Janusz Cichoń i minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP.